Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

 

About

O nas

KOLBUD to przedsiębiorstwo wielobranżowe, które specjalizujące się w budownictwie i zaopatrzeniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Jesteśmy firmą oferującą krajowemu rynkowi kompleksowe usługi w budownictwie i zaopatrzeniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. Posiadamy rzetelną wiedzę i doświadczenie we współpracy z różnymi branżami i sektorami rynku. Specjalizujemy się w: zabudowie systemów zabezpieczenia przejazdów kolejowych z systemem telewizji przemysłowej oraz modernizacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym, remontem sygnalizatorów świetlnych i kształtowych. Nasze produkty to: układy nastawcze zwrotnicowe, sygnalizatory kolejowe i drogowe, zasilanie urządzeń stacyjnych sterowania ruchem kolejowym, bezpieczniki specjalne typu B2s i typu BT oraz migacze JRM. Nasze usługi staramy się świadczyć na jak najwyższym poziomie. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, która doradza, organizuje i wdraża w życie projekty naszych klientów. Uczestniczymy w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską.

Na większość naszych produktów posiadamy świadectwa dopuszczenia UTK lub dopuszczenie do stosowania wydane prz